Jag finns...

 
Jag önskar att läka hålet i din själ,
att du skulle känna
att jag vill dig så väl.
När tårarna rinner utefter din kind
då vill jag sända kärlekens tröstande vind.
När andningen känns trång
då vill jag ge dig hoppets sång.
När tanken endast ser det omöjliga i allt
då vill jag vara ditt ljus och salt.
Jag vill även vara där de dagar du ler
när du egentligen inte behöver mig mer.
Jag överger dig aldrig, jag finns alltid här
och när du behöver jag dig bär.
Jag vill dela livet med dig
önskar du känner detsamma för mig.
Du är så speciell och dyrbar,
ha alltid den tanken kvar.
Jag finns för dig ❤
 
 
 
 

Kommentera här: